Konferencijos

Pavadinimas
Autoriai
Papildoma Informacija
Metai


23 Kvantinės chemijos ir fizikos skaičiavimų automatizavimas panaudojant superkompiuterius
M. Mačernis (oral)
Šeštoji jaunųjų mokslininkų konferencija (LMA) „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“
2016, Vilnius, Lithuania


22 Quantum chemical study of excited states of phthalocyanine-carotenoid light harvesting antennae
S. Malickaja, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas
FM&NT-2015: Functional materials and nanotechnologies
2015, Vilnius, Lietuva


21 Raman, 11Bu+ excitation state spectra of Carotenoids in solvent, protein and crystals: a DFT study
Mindaugas Macernis (oral)
Perspectives in highly caonjugated molecules calculations
2014, Courchamps, Prancūzija


20 Study of artificial light harvesting antennae by quantum chemical methods
Svetlana Malickaja, Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas
11th Nordic Femtochemistry Conference
2014, Vilnius, Lietuva


19 A Dft Study Of Resonance Raman And Optical Absorbtion Spectra Of Carotenoids
Mindaugas Macernis
11th Nordic Femtochemistry Conference
2014, Vilnius,
Lietuva


18 Study of Artificial Light Harvesting Antennae by Quantum Chemical Methods
Svetlana Malickaja, Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus, Leonas Valkunas
15th International Conference on Density Functional Theory and its Applications
2013, Durham, Jungtinė Karalystė (UK)


17 Karotinoidų rezonansinio Ramano ir optinės sugerties spektrų modeliavimas
M. Mačernis, S. Malickaja, J. Šulskus, L. Valkūnas
40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2013, Vilnius, Lietuva


16 BcnI restrikcijos endonukleazės atpažinimo modeliavimas kvantinės chemijos metodais
G. Bašinskas, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas
40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2013, Vilnius, Lietuva


15 Photoprotective energy quenching by lutein in the plant light-harvesting complex LHCII
Duffy, Christopher D.P. ; Chmeliov, Jevgenij ; Mačernis, Mindaugas ; Šulskus, Juozas ; Valkūnas, Leonas ; Ruban, Alexander V.
Light-harvesting processes : an interdisciplinary conference on novel concepts of light-harvesting phenomena and related topics
2013, Bayreuth, Vokietija


14 Deformuotų luteino molekulių elektroniniai spektrai
M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas
39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2011, Vilnius, Lietuva13 Modeling of photochromic propertie of benzoxazine compound by means of quantum chemical methods
S. Toliautas, J. Šulskus, M. Mačernis, M. Vengris, L. Valkūnas
12th international conference Electronic and Related Properties of Organic Systems
2011, Vilnius, Lietuva11 Ultrafast spectroscopic studies of N-triphenylmethylsalicylidene imine tautomeric forms
R. Karpicz, M. Macernis, J. Šulskus, Lewanovicz A., L. Valkunas, V. Gulbinas
8th international conference on electronic processes in organic and inorganic materials
2010, “Synyogora residence” Ivano-Frankivsk Region, Ukraina10 Determination of stable stilbazol structures from high performance quantum chemical computations
Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis
3rd international conference innovative information technologies IIT-2209
Vilniaus Verslo Kolegija,
2009, Vilnius, Lietuva9 Spectral variations of photoactive biologcal molecules and related model compounds
Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus and Leonas Valkunas
13th edition of the International Conference on the Applications of Density Functional Theory in Chemistry and Physics
2009, Lyon, Prancūzija 8 Spectral modulation of carotenoids by the protein environment
Mindaugas Macernis, Juozas Sulskus and Leonas Valkunas
Workshop on Quantum Effects in Biological Systems – QuEBS 09
2009, Lisabona, Portugalija7 Deformuotų karotinoidų elektroniniai spektrai (Electronic spectra of deformated carotenoids)
Jelena Strelcova, Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis, Leonas Valkūnas
38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2009, Vilnius, Lietuva


6 Stilbazolio darinių DFT skaičiavimai ir virpesinių spektrų analizė (DFT calculations and analysis of vibrational spectra of the stilbazol derivatives)
Mantas Kelminas, Alytis Gruodis, Juozas Šulskus, Mindaugas Mačernis
38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2009, Vilnius, Lietuva


5 Elektroniniai spektrai fotoaktyviuose molekulėse (Spectral variations of photoactive model molecules)
Mindaugas Macernis, Leonas Valkūnas, Juozas Šulskus, Renata Karpič, Vidmantas Gulbinas
38-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2009, Vilnius, Lietuva


4 Parallel computing system for molecular quantum mechanical modeling
Mindaugas Mačernis, Juozas Šulskus
Vilniaus Verslo Kolegija, Vilnius, October 16-18
2008, Vilnius, Lietuva


3 Protonų pernašos biologinėse molekulėse modeliavimas (Proton transfer modeling in biological molecules).
Mindaugas Mačernis, Bronius Povilas Kietis, Juozas Šulskus, Leonas Valkūnas
37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2007, Vilnius, Lietuva


2 Theoretical investigation of electromagnetic wave scattering by magnetized ferrite sphere
Juozas Bučinskas, Mindaugas Mačernis, Viktoras Šugurovas
36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2005 m. birželio 16-18. Vilnius, 2005, p. 226
2005, Vilnius, Lietuva


1 Sklaidos įmagnetintu feritiniu rutuliu kraštinio uždavinio sprendinys, naudojant sferines beselio funkcijas
Juozas Bučinskas, Mindaugas Mačernis, Viktoras Šugurovas
35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
2003, Vilnius, Lietuva