Programinė Įranga

Pavadinimas Informacija Metai
„Stovėjimas Vilniuje“ Automobilio stovėjimo apmokėjimas tapšnokliu (išmaniuoju telefonu). Programavimo kalbos: Java (Android) ir SQLite.
http://www.stovejimas-vilniuje.e2.lt
2014
„Kvietka.com“ Kompiuterio išvalymo programa. Programavimo kalba C++. 2008 - dabar
„CPI Admin“ Psichologinis testas pagal “California Psychology Inventory” literatūrą. Programavimo kalba C++. 2005
„pvgOrganizer“ Klientų valdymo programa: bendravimo istorija ir planavimas. CV(gyvenimo aprašymų ir įdarbinimo) projektų valdymas. Programavimo kalba C++. 2005
„Chemijos testas“ Programai suteikas Grifas: “Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti”.
Ši programa skirta mokiniams, kurie yra išmokę (ar išklausę) chemijos kursą dėstomą vidurinėse mokyklose, gimnazijose. Ji naudinga norint pasitikrinti žinias prieš valstybinį chemijos egzaminą ar pasikartoti chemijos kursą.“Chemijos testas” paruoštas tokiomis temomis: rūgštys, bazės, druskos, halogenai, metalai, nemetalai, anglies junginių chemija, joninis ryšys ir joniniai junginiai, kovalentinis ryšys ir kovalentiniai junginiai, junginio formulės sudarymas, oksidacijos – redukcijos, pavadavimo reakcijos, metalų korozija, pH skalė, negrižtamoji hidrolizė, uždavinių sprendimas, organiniai ir neorganiniai junginiai, aldehidai, alkenai, alkadienai, alkinai, angliavandeniai, alkoholiai ir fenoliai, aldehidai ir karboksi rūgštys, esteriai, rebalai, aminai, amino rūgštys, nukleino rūgštys ir kt.
Programavimo kalba „Turbo Pascal“.
2000