Kontaktai

Su manim galima susiekti:

verslo klausimais: macernis@samogitia.lt,
moksliniais klausimais: mindaugas.macernis@ff.vu.lt,
įvairiais klausimais: macernis@asmuo.lt